NBA Top 10 Plays Of The Night | May 1, 2021

 • нийтэлсэн 5 өдрийн өмнө

  NBA

  Үргэлжлэх хугацаа: 02:32

  Check out the top 10 plays of the night from May 1st, featuring Anthony Edwards and MORE!
  0:00​​​​ - 10 | Zion Williamson
  0:13​ - 9 | Bogdan Bogdanovic
  0:28​​​​ - 8 | Daniel Gafford
  0:40​​​ - 7 | Anthony Edwards
  0:57​​​​ - 6 | Patrick Williams
  1:10​ - 5 | Jordan Poole
  1:21​ - 4 | Luka Doncic
  1:34​​​​ - 3 | Jordan Clarkson
  1:49​​ - 2 | LaMelo Ball
  2:05​ - 1 | Cole Anthony
  Subscribe to the NBA: on.nba.com/2JX5gSN
  Full Game Highlights Playlist: on.nba.com/2rjGMge
  For news, stories, highlights and more, go to our official website at app.link.nba.com/e/NBA_site
  Get NBA LEAGUE PASS: app.link.nba.com/e/_NBA_League_Pass

Emmet Bradford
Emmet Bradford

It's the goatmentator, he's back finally. What amazing times we live in.

Өдрийн өмнө
نواف نبض الذهب
نواف نبض الذهب

宣布冠状病毒无需疫苗或药物即可治愈的奇迹。 👇👇 伊瑪目 納賽爾 穆罕默德 耶米尼 [Imam Nasser Mohammad Al-Yemeni] 伊历1442年4月24日 公历2020年12月09日 (麦加时间) 上午09:01 宣布冠状病毒无需疫苗或药物即可治愈的奇迹。 真主名义 最仁慈 人民啊,我是伊玛目·艾玛迪 纳赛尔·穆罕默德·亚曼尼,我不仅是在也门的真主的哈里发,而是我是全世界的真主的哈里发,对我来说也门认和中国人没什么区别。 人民的领导人和人民的决策者 对于在人类中已经成熟的每个人:阿拉伯人和波斯人 穆斯林和异教徒,听到并理解我会告诉你们的真并不是开玩笑的话: 我向上帝,那一位,屈服者发誓,我不为你知道上帝惩罚之胸中的疫苗和治疗方法,直到你们在不自高自大地敬拜真主的哈里发伊玛目·艾玛迪 纳赛尔·穆罕默德·亚曼尼的情况下,而那些表达对胸中的折磨的话就是你们顺服真主并跟随上帝恳求真主,其行为如下: “我们的主,“我们已犯了罪,如果您不原谅我们并且不怜悯我们,我们当然会成为失败者” , “Our Lord, we have wronged ourselves, if You do not forgive us and (not) have mercy on us we certainly would be of the losers”. 在悔改之后,你们就说: 真主,我是您的仆人,我要问你一个事实,就是除了你以外,没有别的主;你是由你奉献给你自己的怜悯事实,又是你对自己幸福的至高敬, 比你从天上的天堂的治愈我和我身上移开冠状的折磨, 我们的主,通过每扇门向我们展示您的痛苦,以便我们遵循真理的道,并证明我们履行了我们对您的承诺,您是唯一的能切换人和他内心渴望的真主,除了您对自己写的怜悯之外,我们别无选择,如果您不宽恕我们并怜悯我们,我们将是失败者,您在古兰经就说“你们要祈祷我,我就应答你们”{阿斐尔60},从我恳求和悔改,到您的回应,您都不会违背诺言,我们的主,荣耀归于你,所以我向你保证真理,你是仁慈中最仁慈的。 我们的主,证明我们履行了我们所承诺的,跟随上帝的普遍召唤者,地球上的真主的继任者伊玛目•艾玛迪纳赛尔•穆罕默德•亚曼尼。 我们的真主,要使他成为我们的祝福,而不是对我们造成苦难,因我们放弃了跟随着真主的哈里发伊玛目•艾玛迪 纳赛尔•穆罕默德•亚曼尼。 伊瑪目(Imam Mahdi)納賽爾(Nasser Mohammad Al-Yemeni) 👇👇 https://www.nasser-mohammad.com/showthread.php?t=41465

Өдрийн өмнө
Seef Eldeen
Seef Eldeen

宣布冠状病毒无需疫苗或药物即可治愈的奇迹。 👇👇 伊瑪目 納賽爾 穆罕默德 耶米尼 [Imam Nasser Mohammad Al-Yemeni] 伊历1442年4月24日 公历2020年12月09日 (麦加时间) 上午09:01 宣布冠状病毒无需疫苗或药物即可治愈的奇迹。 真主名义 最仁慈 人民啊,我是伊玛目·艾玛迪 纳赛尔·穆罕默德·亚曼尼,我不仅是在也门的真主的哈里发,而是我是全世界的真主的哈里发,对我来说也门认和中国人没什么区别。 人民的领导人和人民的决策者 对于在人类中已经成熟的每个人:阿拉伯人和波斯人 穆斯林和异教徒,听到并理解我会告诉你们的真并不是开玩笑的话: 我向上帝,那一位,屈服者发誓,我不为你知道上帝惩罚之胸中的疫苗和治疗方法,直到你们在不自高自大地敬拜真主的哈里发伊玛目·艾玛迪 纳赛尔·穆罕默德·亚曼尼的情况下,而那些表达对胸中的折磨的话就是你们顺服真主并跟随上帝恳求真主,其行为如下: “我们的主,“我们已犯了罪,如果您不原谅我们并且不怜悯我们,我们当然会成为失败者” , “Our Lord, we have wronged ourselves, if You do not forgive us and (not) have mercy on us we certainly would be of the losers”. 在悔改之后,你们就说: 真主,我是您的仆人,我要问你一个事实,就是除了你以外,没有别的主;你是由你奉献给你自己的怜悯事实,又是你对自己幸福的至高敬, 比你从天上的天堂的治愈我和我身上移开冠状的折磨, 我们的主,通过每扇门向我们展示您的痛苦,以便我们遵循真理的道,并证明我们履行了我们对您的承诺,您是唯一的能切换人和他内心渴望的真主,除了您对自己写的怜悯之外,我们别无选择,如果您不宽恕我们并怜悯我们,我们将是失败者,您在古兰经就说“你们要祈祷我,我就应答你们”{阿斐尔60},从我恳求和悔改,到您的回应,您都不会违背诺言,我们的主,荣耀归于你,所以我向你保证真理,你是仁慈中最仁慈的。 我们的主,证明我们履行了我们所承诺的,跟随上帝的普遍召唤者,地球上的真主的继任者伊玛目•艾玛迪纳赛尔•穆罕默德•亚曼尼。 我们的真主,要使他成为我们的祝福,而不是对我们造成苦难,因我们放弃了跟随着真主的哈里发伊玛目•艾玛迪 纳赛尔•穆罕默德•亚曼尼。 伊瑪目(Imam Mahdi)納賽爾(Nasser Mohammad Al-Yemeni) 👇👇 https://www.nasser-mohammad.com/showthread.php?t=41465 ‘‘‘

Өдрийн өмнө
Nerphurt
Nerphurt

Who has watched this 10 times over?

2 өдрийн өмнө
Mahmoud Talaat
Mahmoud Talaat

宣布冠状病毒无需疫苗或药物即可治愈的奇迹。 👇👇 伊瑪目 納賽爾 穆罕默德 耶米尼 [Imam Nasser Mohammad Al-Yemeni] 伊历1442年4月24日 公历2020年12月09日 (麦加时间) 上午09:01 宣布冠状病毒无需疫苗或药物即可治愈的奇迹。 真主名义 最仁慈 人民啊,我是伊玛目·艾玛迪 纳赛尔·穆罕默德·亚曼尼,我不仅是在也门的真主的哈里发,而是我是全世界的真主的哈里发,对我来说也门认和中国人没什么区别。 人民的领导人和人民的决策者 对于在人类中已经成熟的每个人:阿拉伯人和波斯人 穆斯林和异教徒,听到并理解我会告诉你们的真并不是开玩笑的话: 我向上帝,那一位,屈服者发誓,我不为你知道上帝惩罚之胸中的疫苗和治疗方法,直到你们在不自高自大地敬拜真主的哈里发伊玛目·艾玛迪 纳赛尔·穆罕默德·亚曼尼的情况下,而那些表达对胸中的折磨的话就是你们顺服真主并跟随上帝恳求真主,其行为如下: “我们的主,“我们已犯了罪,如果您不原谅我们并且不怜悯我们,我们当然会成为失败者” , “Our Lord, we have wronged ourselves, if You do not forgive us and (not) have mercy on us we certainly would be of the losers”. 在悔改之后,你们就说: 真主,我是您的仆人,我要问你一个事实,就是除了你以外,没有别的主;你是由你奉献给你自己的怜悯事实,又是你对自己幸福的至高敬, 比你从天上的天堂的治愈我和我身上移开冠状的折磨, 我们的主,通过每扇门向我们展示您的痛苦,以便我们遵循真理的道,并证明我们履行了我们对您的承诺,您是唯一的能切换人和他内心渴望的真主,除了您对自己写的怜悯之外,我们别无选择,如果您不宽恕我们并怜悯我们,我们将是失败者,您在古兰经就说“你们要祈祷我,我就应答你们”{阿斐尔60},从我恳求和悔改,到您的回应,您都不会违背诺言,我们的主,荣耀归于你,所以我向你保证真理,你是仁慈中最仁慈的。 我们的主,证明我们履行了我们所承诺的,跟随上帝的普遍召唤者,地球上的真主的继任者伊玛目•艾玛迪纳赛尔•穆罕默德•亚曼尼。 我们的真主,要使他成为我们的祝福,而不是对我们造成苦难,因我们放弃了跟随着真主的哈里发伊玛目•艾玛迪 纳赛尔•穆罕默德•亚曼尼。 伊瑪目(Imam Mahdi)納賽爾(Nasser Mohammad Al-Yemeni) 👇👇 https://www.nasser-mohammad.com/showthread.php?t=41465

2 өдрийн өмнө
كلمة الحق
كلمة الحق

宣布冠状病毒无需疫苗或药物即可治愈的奇迹。 👇👇 伊瑪目 納賽爾 穆罕默德 耶米尼 [Imam Nasser Mohammad Al-Yemeni] 伊历1442年4月24日 公历2020年12月09日 (麦加时间) 上午09:01 宣布冠状病毒无需疫苗或药物即可治愈的奇迹。 真主名义 最仁慈 人民啊,我是伊玛目·艾玛迪 纳赛尔·穆罕默德·亚曼尼,我不仅是在也门的真主的哈里发,而是我是全世界的真主的哈里发,对我来说也门认和中国人没什么区别。 人民的领导人和人民的决策者 对于在人类中已经成熟的每个人:阿拉伯人和波斯人 穆斯林和异教徒,听到并理解我会告诉你们的真并不是开玩笑的话: 我向上帝,那一位,屈服者发誓,我不为你知道上帝惩罚之胸中的疫苗和治疗方法,直到你们在不自高自大地敬拜真主的哈里发伊玛目·艾玛迪 纳赛尔·穆罕默德·亚曼尼的情况下,而那些表达对胸中的折磨的话就是你们顺服真主并跟随上帝恳求真主,其行为如下: “我们的主,“我们已犯了罪,如果您不原谅我们并且不怜悯我们,我们当然会成为失败者” , “Our Lord, we have wronged ourselves, if You do not forgive us and (not) have mercy on us we certainly would be of the losers”. 在悔改之后,你们就说: 真主,我是您的仆人,我要问你一个事实,就是除了你以外,没有别的主;你是由你奉献给你自己的怜悯事实,又是你对自己幸福的至高敬, 比你从天上的天堂的治愈我和我身上移开冠状的折磨, 我们的主,通过每扇门向我们展示您的痛苦,以便我们遵循真理的道,并证明我们履行了我们对您的承诺,您是唯一的能切换人和他内心渴望的真主,除了您对自己写的怜悯之外,我们别无选择,如果您不宽恕我们并怜悯我们,我们将是失败者,您在古兰经就说“你们要祈祷我,我就应答你们”{阿斐尔60},从我恳求和悔改,到您的回应,您都不会违背诺言,我们的主,荣耀归于你,所以我向你保证真理,你是仁慈中最仁慈的。 我们的主,证明我们履行了我们所承诺的,跟随上帝的普遍召唤者,地球上的真主的继任者伊玛目•艾玛迪纳赛尔•穆罕默德•亚曼尼。 我们的真主,要使他成为我们的祝福,而不是对我们造成苦难,因我们放弃了跟随着真主的哈里发伊玛目•艾玛迪 纳赛尔•穆罕默德•亚曼尼。 伊瑪目(Imam Mahdi)納賽爾(Nasser Mohammad Al-Yemeni) 👇👇 https://www.nasser-mohammad.com/showthread.php?t=41465 .

2 өдрийн өмнө
StFidjnr
StFidjnr

GOATMENTOR TIME!

2 өдрийн өмнө
زين الدين علايا
زين الدين علايا

..宣布冠状病毒无需疫苗或药物即可治愈的奇迹。 👇👇 伊瑪目 納賽爾 穆罕默德 耶米尼 [Imam Nasser Mohammad Al-Yemeni] 伊历1442年4月24日 公历2020年12月09日 (麦加时间) 上午09:01 宣布冠状病毒无需疫苗或药物即可治愈的奇迹。 真主名义 最仁慈 人民啊,我是伊玛目·艾玛迪 纳赛尔·穆罕默德·亚曼尼,我不仅是在也门的真主的哈里发,而是我是全世界的真主的哈里发,对我来说也门认和中国人没什么区别。 人民的领导人和人民的决策者 对于在人类中已经成熟的每个人:阿拉伯人和波斯人 穆斯林和异教徒,听到并理解我会告诉你们的真并不是开玩笑的话: 我向上帝,那一位,屈服者发誓,我不为你知道上帝惩罚之胸中的疫苗和治疗方法,直到你们在不自高自大地敬拜真主的哈里发伊玛目·艾玛迪 纳赛尔·穆罕默德·亚曼尼的情况下,而那些表达对胸中的折磨的话就是你们顺服真主并跟随上帝恳求真主,其行为如下: “我们的主,“我们已犯了罪,如果您不原谅我们并且不怜悯我们,我们当然会成为失败者” , “Our Lord, we have wronged ourselves, if You do not forgive us and (not) have mercy on us we certainly would be of the losers”. 在悔改之后,你们就说: 真主,我是您的仆人,我要问你一个事实,就是除了你以外,没有别的主;你是由你奉献给你自己的怜悯事实,又是你对自己幸福的至高敬, 比你从天上的天堂的治愈我和我身上移开冠状的折磨, 我们的主,通过每扇门向我们展示您的痛苦,以便我们遵循真理的道,并证明我们履行了我们对您的承诺,您是唯一的能切换人和他内心渴望的真主,除了您对自己写的怜悯之外,我们别无选择,如果您不宽恕我们并怜悯我们,我们将是失败者,您在古兰经就说“你们要祈祷我,我就应答你们”{阿斐尔60},从我恳求和悔改,到您的回应,您都不会违背诺言,我们的主,荣耀归于你,所以我向你保证真理,你是仁慈中最仁慈的。 我们的主,证明我们履行了我们所承诺的,跟随上帝的普遍召唤者,地球上的真主的继任者伊玛目•艾玛迪纳赛尔•穆罕默德•亚曼尼。 我们的真主,要使他成为我们的祝福,而不是对我们造成苦难,因我们放弃了跟随着真主的哈里发伊玛目•艾玛迪 纳赛尔•穆罕默德•亚曼尼。 伊瑪目(Imam Mahdi)納賽爾(Nasser Mohammad Al-Yemeni) 👇👇 https://www.nasser-mohammad.com/showthread.php?t=41465

2 өдрийн өмнө
Lucacito
Lucacito

cole anthony 😻😻😻🔥🔥🔥

2 өдрийн өмнө
Jarvis Hall
Jarvis Hall

Noooothin but pumpkin 🤣🤣🤣🤣

2 өдрийн өмнө
Ashwin Raj
Ashwin Raj

Real ones remember RRRRRRRICKY RRRRRRRRUBIO

2 өдрийн өмнө
LEOGO 248
LEOGO 248

1:11 This play was my favorite😎

2 өдрийн өмнө
Michael Sowell
Michael Sowell

When you have a basketball game at 6:00 and a rodeo at 7:00.

2 өдрийн өмнө
One7
One7

fuck that music

2 өдрийн өмнө
David Beltran
David Beltran

"He gets finney stiffed"

2 өдрийн өмнө
2Maq
2Maq

Chilll bruhh hahaha

2 өдрийн өмнө
2Maq
2Maq

How was that not called 0:41, seen some things slip by but damn.

2 өдрийн өмнө
Josh Carvalho
Josh Carvalho

Lamelo ball

2 өдрийн өмнө
SplashBros CT
SplashBros CT

JC

2 өдрийн өмнө
fierceapes
fierceapes

Jordan Clarkson should be first

3 өдрийн өмнө
Chris Haslam
Chris Haslam

OMG! The LaMelo DIME!!!!!!!!

3 өдрийн өмнө
ELEAZAR ELIAS
ELEAZAR ELIAS

JC's handles and exclamation with poster facial dunk should be in the top plays...🙄

3 өдрийн өмнө
Jason Winterboer
Jason Winterboer

That move by Clarkson is one of the best things in basketball I've ever seen. Had to be #1!!!

3 өдрийн өмнө
R. ban
R. ban

How the commentator makes everything rhyme is as much of a highlight as the clips

3 өдрийн өмнө
Bridger Adams
Bridger Adams

This might be goatmentators best work ever. Not 1, not 2 or 3 great rhymes. But easily 10.

3 өдрийн өмнө
scotty_33
scotty_33

No Jokić plays?? Footwork vs zubac... Impossible pass to Campazzo??

3 өдрийн өмнө
Moe The Pro
Moe The Pro

Moment Pumps is a new discord server made to pump moments weekly on NBA TopShot. Together we will drive prices up and make great profits. Join our discord community here ! 👇 https://discord.gg/FRQGxjss

3 өдрийн өмнө
Smiles.
Smiles.

Number 3 could also pass for the number 1 play

3 өдрийн өмнө
lucky jiggly wiggles
lucky jiggly wiggles

jordan clarkson should have been number one

3 өдрийн өмнө
Lee Quan
Lee Quan

the commentator is much more impressive than all the top 10 plays fr

3 өдрийн өмнө
Elie Ndala
Elie Ndala

We need Goatmentator's real name so we can really give him his flowers

3 өдрийн өмнө
Bryant Woodbury
Bryant Woodbury

3 definitely should have been 1

3 өдрийн өмнө
Feter Griffin
Feter Griffin

the devs had to add this music to nerf goatmentator. he is too powerful with a half decent beat

3 өдрийн өмнө
Johnson McJohnson
Johnson McJohnson

Basketball is potentially the worst sport to watch. How are you supposed to play to your best if you've 82 games a season. That alien of a commissioner should cop on and see that players and teams are coasting to the playoffs. Who cares about the regular season if the players don't? Nobody. Use your brain and have the lead up to the playoffs actually have a purpose.

3 өдрийн өмнө
Bladimil Acevedo
Bladimil Acevedo

Eso top fue un diparate don dejate a curry con mucha jugada interesante

3 өдрийн өмнө
Dan F
Dan F

Quicker than a cat chasing a laser, getting up like an elevator w the detonator💦

3 өдрийн өмнө
M.i.c. hael
M.i.c. hael

I don’t mind the country version of the top 10.. it’s different

3 өдрийн өмнө
Mary Huen_Fx
Mary Huen_Fx

Trading has been a lot more easier invested $1000 and got a return of $10,500 in 5 days his transparency and accountability has always been the best Mr Winston Churchill

3 өдрийн өмнө
GoodShipZion
GoodShipZion

JC should be number 1.

3 өдрийн өмнө
mago97615
mago97615

DAMMMMNNNN !!!!!!! Lamelo did one of the BEST ASSIST of the whole season !!!!! WOW

3 өдрийн өмнө
luis san luis
luis san luis

Magic's gonna trade Cole anthony now bcoz they win..

3 өдрийн өмнө
ob1KENob Junior
ob1KENob Junior

Umm. Who the hell was that at #1?

3 өдрийн өмнө
Theophilus Redd
Theophilus Redd

I had to replayed this couple of times..smh..he's good

3 өдрийн өмнө
Daniel Orendai
Daniel Orendai

I'm high asf listening to this song

3 өдрийн өмнө
Niccolò Borraccia
Niccolò Borraccia

LaMelo’s pass 😱😱😱

3 өдрийн өмнө
Shlok
Shlok

Bro honestly i think jokics pass to campazzo was better than zions layup lol

3 өдрийн өмнө
Burak Koker
Burak Koker

Sht your head that put the shitty pass of La Melo at number 2

3 өдрийн өмнө
Random But Right
Random But Right

When Miles sees this video: MAN WHY AM I NOT ON THIS LIST THAT LAMELLO PASS WAS MY FAULT

3 өдрийн өмнө
Luke Moorefield
Luke Moorefield

#3 was the the real #1. #2 was nothin special.....

3 өдрийн өмнө
Ashton Riley
Ashton Riley

This music is a vibe and a half 😃

3 өдрийн өмнө
BryTunes
BryTunes

Luka was number one

3 өдрийн өмнө
Juan keith
Juan keith

People will be kicking themselves in few weeks if they miss the opportunity to buy and invest in bitcoin

3 өдрийн өмнө
Evlin Daniel
Evlin Daniel

Hey your not far from making profit, he has taken care of my account for months..I have 25 wins so far

3 өдрийн өмнө
nelson wilson
nelson wilson

I just got recommended to him on Twitter please how good is he?

3 өдрийн өмнө
Evlin Daniel
Evlin Daniel

I have never heard or seen any of his client complain of lost.. I think he's just too perfect

3 өдрийн өмнө
smart paul
smart paul

His available on wassap ⏫

3 өдрийн өмнө
smart paul
smart paul

@sliver dickson +1=6=6=7=8=3=7=3=5=5=2

3 өдрийн өмнө
I LOVE GOD AND JESUS JOHN 3:16 REVELATION 21:4
I LOVE GOD AND JESUS JOHN 3:16 REVELATION 21:4

Proverbs 18:21 Death and life are in the power of the tongue: and they that love it shall eat the fruit thereof.

3 өдрийн өмнө
Riley Merriman
Riley Merriman

is no one else gonna talk about how this is like the first time miles isn't on the top 10 plays of the night when he plays

3 өдрийн өмнө
Mark Joseph Lugtu
Mark Joseph Lugtu

Number 3 should be 1 even if it's not a game winner.. that's a man defying the laws of physics!

3 өдрийн өмнө
Derek Cousins
Derek Cousins

Great now we have cringe music to go with the cringe mentator

3 өдрийн өмнө
junibundata
junibundata

i missed you, goatmentor

3 өдрийн өмнө
Ivan Leon
Ivan Leon

no game winner 3 pts from mavericks?

3 өдрийн өмнө
I am Gamer Fan
I am Gamer Fan

I love to see rookies making it to top 10 play of the day!

3 өдрийн өмнө
Char lie
Char lie

Number 44 get'em on the floor💪😎

3 өдрийн өмнө
DailyVlogVlad
DailyVlogVlad

So r we gonna pretend that Isaiah Stewart did not jump to the Moon to block Rosier's shot?

3 өдрийн өмнө
Tman_TheBoss
Tman_TheBoss

Bruh, this music...

3 өдрийн өмнө
Alberto Torres
Alberto Torres

Anthony Timberwolves doble dribble referies in nba are sucks!!

3 өдрийн өмнө
lillakersfan
lillakersfan

BRO CAN YOU JUST MAKE THIS GUY THE FULL TIME COMMENTATOR WITH ALL DO RESPECT WE LIKE THIS GUY MORE THAN THE OTHERS

3 өдрийн өмнө
Nikola Prahov
Nikola Prahov

Well well well guess whos back

3 өдрийн өмнө
Channing Banks
Channing Banks

#3 …. It was the hang for me💯🔥🔥🔥🤦🏾‍♂️

3 өдрийн өмнө
L.N. Hitsman
L.N. Hitsman

Beau knows how excite the audiences with his tight rhymes and slick cadences. Goatmentator is back with another gem! @NBABeau

3 өдрийн өмнө
Marko Meseldžija
Marko Meseldžija

Cold Anthony

3 өдрийн өмнө
Andrew Chavez
Andrew Chavez

Cole Anthony is the steal of the draft.

3 өдрийн өмнө
clint boiser
clint boiser

Gooaaaaatmeeeeentaaaatoooorrr

3 өдрийн өмнө
ირაკლი
ირაკლი

I like him better then the woman commentator

3 өдрийн өмнө
Hristijan Dimitrovski
Hristijan Dimitrovski

Fini Smith's game winner needed to be top 1

3 өдрийн өмнө
Philip Vladimir
Philip Vladimir

Fuckin rhymes are terrible.

3 өдрийн өмнө
Kevin Ijewere
Kevin Ijewere

The pause before the start was hell....like "please let it be the Goatmentator.....pleeeeease"!!!

3 өдрийн өмнө
Rob Lowen
Rob Lowen

Sounds like Jimmy butler got ahold of the music this time.

3 өдрийн өмнө
Red Soundzz
Red Soundzz

The NBA need to make the rules more competitive and change the rule of jumping into a player body while you have the ball should be called offensive foul. It is dangerous to the defender who is already Airborne

3 өдрийн өмнө
DJ Smo
DJ Smo

Bars 🔥 but the music def killed the vibe :/

3 өдрийн өмнө
Cuckboii
Cuckboii

Never put that kind of music again, thx

3 өдрийн өмнө
Noonie & Pebbles
Noonie & Pebbles

Anthony Edwards gt So high he hit his Elbow on the rim 🔥

3 өдрийн өмнө
dayvid6302
dayvid6302

Jordan Clarckson dunk should be the number 1.

3 өдрийн өмнө
Man Brenny
Man Brenny

Jordan poole w the travel but ill let it pass bec the goat is here

3 өдрийн өмнө
Mo Sliman
Mo Sliman

Miles Bridges has to be in the top 10 even as a secondary character 😂

3 өдрийн өмнө
Hippo Potamus
Hippo Potamus

It doesn't all have to rhyme... Some of the stretched/slant rhymes are just painful. There's no rhythm or flow... at all. The syllable counts are just all over the place. Every time it's just "how quickly can I fit in another word that rhymes" at the expense of everything else. Why do people like this? I'll take ANY of the other commentators any day.

3 өдрийн өмнө
N.H. Jayona
N.H. Jayona

Jordan Clarkson play should have been ☝️#1 tho

3 өдрийн өмнө
ᒍᑌᗩᑎ ᗪEᒪᗩ ᑕᖇᑌᘔ
ᒍᑌᗩᑎ ᗪEᒪᗩ ᑕᖇᑌᘔ

Goatmentator is 🏀

3 өдрийн өмнө
visionary Truth
visionary Truth

Checkout this video on the NBA https://youtu.be/wUF-xUtM360

3 өдрийн өмнө
Inioluwa Olaleye
Inioluwa Olaleye

How is LaMelo's assist number 2???? These guys always find a way to overrate Lamelo

3 өдрийн өмнө
Von Wiley
Von Wiley

WHAT IS HIS REAL NAME?

3 өдрийн өмнө
Mitch's Mix
Mitch's Mix

Please let this guy do every one of these from now on

3 өдрийн өмнө
Slim Chain AKA G. Wiz
Slim Chain AKA G. Wiz

The 3 bomb phenom 🔥🔥

3 өдрийн өмнө
Where Wil Wanders
Where Wil Wanders

did anthony edwards hit his elbow on the backboard??? that dude gets upppp!

3 өдрийн өмнө
Greyson Adams
Greyson Adams

Can’t believe Jokic’s pass nor his fadeaway made it... sad

3 өдрийн өмнө
Von Wiley
Von Wiley

GAOTMENTATOR!!!

3 өдрийн өмнө
joven rey lucine
joven rey lucine

Proud to be kababayan JC 🇵🇭

3 өдрийн өмнө
Marcelo Esteban Silva
Marcelo Esteban Silva

Poné una de Campazzo papá!! jaja

3 өдрийн өмнө
Plaierwon Kenobi
Plaierwon Kenobi

JC's dunk was in the running for top dunks of the year ... #3 ... NBA hates the Jazz

3 өдрийн өмнө
Matt Horak
Matt Horak

This Commentator is funny af

3 өдрийн өмнө
Idan Carmeli
Idan Carmeli

Miles Bridges scores a basic layup, still makes the reel. Guy is magic.

3 өдрийн өмнө
Galileo Humpkins
Galileo Humpkins

@and1 350 whoosh

3 өдрийн өмнө
and1 350
and1 350

It was the pass dumbass

3 өдрийн өмнө
Clash W/ Ervine
Clash W/ Ervine

This is gonna be J.C top day for the no.1 spot

3 өдрийн өмнө
Neil Valeza
Neil Valeza

I thought my speaker doesn't work lol

3 өдрийн өмнө

Дараах

NBA Top 10 Plays Of The Night | May 2, 2021

02:16

NBA Top 10 Plays Of The Night | May 2, 2021

NBA

Үзсэн тоо 524мянга.

NBA Top 10 Plays Of The Night | May 3, 2021

01:49

NBA Top 10 Plays Of The Night | May 3, 2021

NBA

Үзсэн тоо 379мянга.

NBA Top 10 Plays Of The Night | May 4, 2021

02:13

NBA Top 10 Plays Of The Night | May 4, 2021

NBA

Үзсэн тоо 390мянга.

Top PLAYS Of The Week | Week 17

10:33

Top PLAYS Of The Week | Week 17

NBA

Үзсэн тоо 179мянга.

NBA "I'M BACK!" MOMENTS

10:01

NBA "I'M BACK!" MOMENTS

Golden Hoops

Үзсэн тоо 519мянга.

NBA "Refs be Trippin!" MOMENTS

10:01

NBA "Refs be Trippin!" MOMENTS

Golden Hoops

Үзсэн тоо 1,1сая

NBA "0 IQ" MOMENTS

09:47

NBA "0 IQ" MOMENTS

KingSwish

Үзсэн тоо 1сая

The BEST PLAYS from Stephen Curry's Iconic April

08:04

The BEST PLAYS from Stephen Curry's Iconic April

Golden State Warriors

Үзсэн тоо 47мянга.

EVERY Steph Curry 3PM From April! 👨‍🍳

20:42

EVERY Steph Curry 3PM From April! 👨‍🍳

NBA

Үзсэн тоо 253мянга.

NBA Top 10 Plays Of The Night | May 5, 2021

02:39

NBA Top 10 Plays Of The Night | May 5, 2021

NBA

Үзсэн тоо 211мянга.

NBA "Most Intense" Moments

12:07

NBA "Most Intense" Moments

NBA Max

Үзсэн тоо 3,1сая

Like a Good Neighbor, Shaqtin is There | Shaqtin’ A Fool Episode 16

2:01

GAME RECAP: Bucks 117, Nets 114

2:19

GAME RECAP: Bucks 117, Nets 114

Motion Station

Үзсэн тоо 119мянга.

NBA Top 10 Plays Of The Night | May 3, 2021

1:49

NBA Top 10 Plays Of The Night | May 3, 2021

NBA

Үзсэн тоо 379мянга.